GÅRDEN

Töllås Fårgård

 

Töllås Fårgård ligger längst in på Töllåsvägen. När vi köpte den 1986 så fanns här bara ett boningshus med vedbod samt ett litet garage.

Där inkvarterades våra första tackor Afrodite, Alice och Annie.

Efter hand har fler byggnader tillkommit, fårstall,vagnslider, gårdsbutik med sommarcafé. 


m

m

m

m

m

Vår andra gård, KyrkerödMitt på Orust, i närheten av Morgans föräldrarhem ligger gården Kyrkeröd. Den ärvde vi av Abraham som bott där hela sitt liv. På Kyrkeröd har vi vårt vilthägn med dovvilt och mufflon.